ซองรีโมทรถ หนังแท้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณชูชัย    วิริยะ
  2. คุณสุรศักดิ์  วิริยะ
  3.คุณปวีณา วิริยะ
  4.คุณฉัตรชัย  วิริยะ
  5. คุณธนาดล  สินมั่นคง
  6. คุณสโรชา สินมั่นคง
  7. คุณเสาวภา  สินมั่นคง
  8. คุณอนุชัย   เมืองไทย
  9.คุณกรกต   เมืองไทย
  10.คุณนภา    อาคเนย์
  11.คุณปรีชา   ธนชาต

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณพัชราภา    วิริยะ
  2. คุณจักรพงษ์ วิริยะ
  3.คุณยศ วิริยะ
  4.คุณไพบูลย์  สินมั่ตง
  5. คุณอนุกูล  สินมั่นคง
  6. คุณพรเทพ สินมั่นคง
  7. คุณพิมพ์พร สินมั่นคง
  8. คุณธัญญารัตน์   เมืองไทย
  9.คุณปิยะ   ธนชาต

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณสวนิตย์    วิริยะ
  2. คุณพนิชา วิริยะ
  3.คุณวีรวรรณ วิริยะ
  4.คุณสมพร  วิริยะ
  5. คุณชาติ  สินมั่นคง
  6. คุณธนกร สินมั่นคง
  7. คุณวีรวัฒน์ สินมั่นคง
  8. คุณกชกร   สินมั่นคง
  9.คุณปวีณา   ธนชาต
  10.คุณพงษ์ศักดิ์   เมืองไทย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา  ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน   กรมธรรม์สินมั่นคงประกันภัย กำลังดำเนินดารจัดส่งนะครับ เดี่ยวจะแจ้ง เลขลงทะเบียนให้ทราบ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/seng.insure      โทร 0898298451   Line : senglazio     เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ  ราคากันเอง

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณอัจฉรา    วิริยะ
  2. คุณนภาพร วิริยะ
  3.คุณอเนก วิริยะ
  4.คุณรุ่งทิพย์   วิริยะ
  5. คุณพงศธร  วิริยะ
  6. คุณพีระ  สินมั่นคง
  7. คุณทศวรรษ   สินมั่นคง
  8. คุณบริบูรณ์   สินมั่นคง
  9.คุณภาสกร   สินมั่นคง
  10.คุณวิชุดา   สินมั่นคง

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
  •   คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  •   ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  •   ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  •   วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณพัชรา    วิริยะ
  2. คุณคงยศ วิริยะ
  3.คุณชลธร วิริยะ
  4.คุณนนทกร   วิริยะ
  5. คุณพรพรรณ  สินมั่นคง
  6. คุณธมกร  สินมั่นคง
  7. คุณวรงค์   สินมั่นคง
  8. คุณกมลชนก   สินมั่นคง
  9.คุณศตพร   สินมั่นคง
  10.คุณวรพงศ์  สินมั่นคง
  11.คุณกฤต    เมืองไทย
  12.คุณณฐพล   เมืองไทย
  13.ฐปนนท์     เอเชีย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณวลินี    วิริยะ
  2. คุณดวงฤดี วิริยะ
  3.คุณสุภชัย  วิริยะ
  4.คุณฉัตรชัย   วิริยะ
  5. คุณอินทิรา  เมืองไทย
  6. คุณพงศธร  สินมั่นคง
  7. คุณปวีณา   สินมั่นคง
  8. คุณรุจจนวี   สินมั่นคง
  9.คุณพัชชา     ธนชาต

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
  •   คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  •   ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  •   ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  •   วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณนฤพรรณ    วิริยะ
  2. คุณประเสริฐ วิริยะ
  3.คุณนิติยา  วิริยะ
  4.คุณสพลเชษฐ์   วิริยะ
  5. คุณกฤติมา   เมืองไทย
  6. คุณจารุนันท์   เมืองไทย
  7. คุณคันธมาลี   เมืองไทย
  8. คุณสมพร   เมืองไทย
  9.คุณปิยธิดา  เมืองไทย
  10.คุณนาฏตยา   เมืองไทย
  11.คุณแพรววนิต   อาคเนย์
  12.คุณชัยโรจน์     อาคเนย์
  13.คุณประพจน์   สินมั่นคง

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณณัฐวัฒน์    วิริยะ
  2. คุณปัทมนันท์ วิริยะ
  3.คุณนิรดา  วิริยะ
  4.คุณเขมกร   วิริยะ
  5. คุณนิรัช   สินมั่นคง
  6. คุณภาวิดา   สินมั่นคง
  7. คุณบุษบากร   สินมั่นคง
  8. คุณรัตนา   สินมั่นคง
  9.คุณสุมิตร  เมืองไทย
  10.คุณกนกพร   เมืองไทย


 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณณัฐวัฒน์    วิริยะ
  2. คุณปัทมนันท์ วิริยะ
  3.คุณนิรดา  วิริยะ
  4.คุณเขมกร   วิริยะ
  5. คุณนิรัช   สินมั่นคง
  6. คุณภาวิดา   สินมั่นคง
  7. คุณบุษบากร   สินมั่นคง
  8. คุณรัตนา   สินมั่นคง
  9.คุณสุมิตร  เมืองไทย
  10.คุณกนกพร   เมืองไทย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณกัลชนา    วิริยะ
  2. คุณจักริน วิริยะ
  3.คุณพงศ์เทพ  วิริยะ
  4.คุณทัศนีย์   วิริยะ
  5. คุณพงศ์เทพ   เมืองไทย
  6. คุณธงชัย   อาคเนย์
  7. คุณนงนาต   อาคเนย์
  8. คุณโสนนท์   อาคเนย์
  9.คุณขวัญจิรา  เทเวศ
  10.คุณธีรฉัตร  เทเวศ
  11.คุณพรสิริ   MSIG

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณก่อเกียรติ    วิริยะ
  2. คุณธราวุฒิ วิริยะ
  3.คุณณรงค์ชัย  วิริยะ
  4.คุณวิดา   วิริยะ
  5. คุณภาสกร   เมืองไทย
  6. คุณอติชา   เมืองไทย
  7. คุณชยานันท์   เมืองไทย
  8. คุณชินกฤต   สินมั่นคง
  9.คุณภัคจิรา  สินมั่นคง
  10.คุณเกรียงไกร  สินมั่นคง
  11.คุณเขมนันท์  อาคเนย์
  12.คุณโกมล  อาคเนย์


 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 158
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณกมลวร    วิริยะ
  2. คุณประวีร์ วิริยะ
  3.คุณชัชวาลย์  วิริยะ
  4.คุณธีรยุทธ   วิริยะ
  5. คุณอาชัญ   สินมั่นคง
  6. คุณภัทรกร   สินมั่นคง
  7. คุณบุพกร    สินมั่นคง
  8. คุณทยากร   อาคเนย์
  9.คุณวินินทร  อาคเนย์
  10.คุณคมกฤช  ธนชาต


  Tags:
     Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10