ซองรีโมทรถ หนังแท้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณกมลเทพ  กรุงเทพ
  2. คุณจารุนันท์  กรุงเทพ
  3.คุณชนัดดา  กรุงเทพ
  4.คุณฐิติพันธ์   วิริยะ
  5. คุณมนัน วิริยะ   วิริยะ
  6. คุณเยาวนาถ    วิริยะ
  7. คุณกฤตยา      วิริยะ
  8.คุณประเวก   สินมั่นคง
  9.คุณประยุทธ      สินมั่นคง
  10.คุณธนงค์   สินมั่นคง
  11.ชวารี      เมืองไทย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
  •   คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  •   ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  •   ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  •   วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณนิรดา  กรุงเทพ
  2. คุณศุภกร  กรุงเทพ
  3.คุณวนิดา  วิริยะ
  4.คุณรัตนา  วิริยะ
  5. คุณณัฐวัฒน์   วิริยะ   
  6. คุณพิชา    เมืองไทย
  7. คุณยศวิน     สินมันคง
  8.คุณบุศรินทร์   สินมั่นคง
  9.คุณชัชวาลย์   ธนชาต

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณฉัตรเฉลิม  กรุงเทพ
  2. คุณฐิรเชษฐ์  กรุงเทพ
  3.คุณศุภมาศ  กรุงเทพ
  4.คุณพศวัต  วิริยะ
  5. คุณณัฐวุฒิ  วิริยะ   
  6. คุณพีรวัส   วิริยะ
  7. คุณปาราเมศ     สินมั่นคง
  8.คุณรวิพล   สินมั่นคง
  9.คุณสุรพงศ์  สินมั่นคง
  10.คุณพิสุทธิ์   เมืองไทย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
  •   คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  •   ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  •   ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  •   ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  •   ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  •   วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณธนวรรณ กรุงเทพ
  2. คุณศุภรักษ์  กรุงเทพ
  3.คุณปรีชา  วิริยะ
  4.คุณพิสุทธิ์  วิริยะ
  5. คุณวิชชา  วิริยะ   
  6. คุณภควรรณ  เมืองไทย
  7. คุณอมรรัช     ทิพย
  8.คุณภาณุมาศ   ทิพย

 • Topic Author
 • *

  senglazio

  • ***
  • 172
  • 0
  • สาวก มิตซูบิชิ
   • ดูรายละเอียด
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณสุวิทย์ กรุงเทพ
  2. คุณรัตนา  กรุงเทพ
  3.คุณภาวิรัต  วิริยะ
  4.คุณกรกนก  วิริยะ
  5. คุณทิพย์วรรณ  สินมั่นคง
  6. คุณยศ   สินมั่นคง
  7. คุณพัชชา     ทิพย
  8.คุณศศิพร   ทิพย
  9.คุณณภัช    ธนชาต

  Tags:
     Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10